Top
انجمن اسلامی
انجمن اسلامی

 

 

این تشکل آسمانی....

 

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان خیمه انقلاب اسلامی در مدارس و محیط دانش آموزی کشور است. از روزگاری که -حوالی سال 1343 شمسی- دانش آموزان غیرتمند این مملکت زیر لوای انجمن های اسلامی با رژیم ستمشاهی مبارزه کردند تا بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی که از سال 1358 و با فرمان امام خمینی (ره) این تشکل حیات رسمی خود بعد از انقلاب اسلامی را برای «حراست از دستاوردهاي انقلاب و تحقق ارزشهاي اسلام و آرمانهاي انقلاب اسلامي و جهت بخشيدن به فعاليتهاي صنفي دانش‌آموزان مسلمان و متعهد» آغاز کرد و با آغاز جنگ تحمیلی پرچمدار اعزام نوجوانان داوطلب به جبهه های دفاع مقدس و مفتخر به تقدیم 16 هزار لاله آسمانی به این نهضت مقدس شد.

و با این سابقه شکوهمند و پرافتخار حالا اتحادیه با حضور پررنگ و جدی در تمام استانهای کشور و ایجاد شبکه ارتباطی با بیش از 11 هزار مدرسه دوره متوسطه کشور و حضور بیش از 30 هزار عضو فعال دانش آموز ، علمدار فعالیت های تربیتی- فرهنگی در سطح مدارس متوسطه کشور است. تا دانش آموزان برومند این سرزمین بتوانند با ایده ها و خلاقیت های نوجوانانه خود مشق کنند فعالیت های تشکیلاتی، فرهنگی و تربیتی را در کنار جهاد علمی. تا بتوانند آینده سازان این مرز و بوم باشند و رهپویان فرمان رهبر انقلاب که به ایشان لقب «افسران جوان جنگ نرم» را اعطا کردند.

این تشکل دانش‌آموزی مفتخر است به حضور نماینده رهبری معظم انقلاب از ابتدای انقلاب اسلامی. آیت‌الله امامی کاشانی و آیت‌الله احمد جنتی از جمله نمایندگان امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر فرزانه انقلاب در این تشکل بوده‌اند. در حال حاضر نیز حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری نماینده رهبری معظم انقلاب در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان هستند.

 

 

اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

تاریخچه تشکیل اتحادیه

مقدمه:

اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان با هدف ايجاد وحدت و هماهنگي بين انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كشور و به منظور حراست از دستاوردهاي انقلاب و تحقق ارزشهاي اسلام و آرمانهاي انقلاب اسلامي و جهت بخشيدن به فعاليتهاي صنفي دانش‌آموزان مسلمان و متعهد، در سال 1358 با حمايتهاي معنوي و مادي حضرت امام خميني (ره) تأسيس و طي ساليان متمادي در زمينة تربيت نيروهاي مخلص دانش آموزي و حضور آنها در صحنه‌هاي انقلاب اقدام نموده است. اكنون كه نظارت عاليه بر جريان فكري و فرهنگي اتحاديه با انتصاب نماينده از سوي مقام معظم رهبري محقق شده است با عنايت به اينكه اتحاديه مشمول قانو ن احزاب، انجمنها و جمعيتهاي سياسي مصوب سال 60 نيست و از طرفي دستگاه دولتي نيز محسوب نمي‌شود به عنوان يك مجموعة فرهنگي با شخصيت حقوقي مستقل براي تحقق اهداف مذكور و در چارچوب اين اساسنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. ماده 1) تعريف: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل كه به عنوان يك مجموعة فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسر كشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل گرفته و كماكان تحت نظارت عالية مقام معظم رهبري و نمايندة منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌كند.

 

ماده 2) اهداف:

1ـ آشنا كردن دانش‌آموزان با فرهنگ متعالي اسلام و بالا بردن سطح آگاهي آنان نسبت به مباني عقيدتي اسلام و انقلاب اسلامي. 2ـ تزكية روحي و وارستگي اخلاقي دانش آموزان و شكوفا ساختن استعدادهاي خدادادي و تحقق كمالات انساني. 3ـ حفظ و تداوم دستاوردهاي انقلاب اسلامي از طريق هر چه فعالتر كردن نيروهاي دانش آموزان مسلمان و متعهد در صحنه‌هاي اجتماعي و انقلابي جامعه و مقابله هوشيارانه با توطئه‌هاي رنگارنگ دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي كه براي انحراف فكري و مفاسد اخلاقي و اجتماعي در محيط‌هاي آموزشي صورت مي‌گيرد. 4ـ انسجام دانش آموزان مسلمان و متعهد با ايجاد و گسترش انجمن‌هاي اسلامي مدارس و همگامي با نظام آموزش و پرورش براي ايجاد فضاي مساعد آموزشي و پرورشي در محيط مدارس و تشويق دانش‌آموزان مسلمان و متعهد به موفقيت در تحصيل علم و دروس مدرسه.

 

ماده 3) وظايف:

1ـ تشكيل انجمن اسلامي در مدارس براساس مادة 5 و هدايت و نظارت بر فعاليتهاي آنها. 2ـ ارتقاء سطح فكري و معنوي اعضاي انجمن اسلامي. 3ـ تلاش در جذب هرچه بيشتر دانش‌آموزان به مباني مكتبي و اعتقادي. 4ـ مبارزة سالم و هوشيارانه با توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي و مظاهر فساد اخلاقي در مدارس. 5ـ برنامه‌ريزي براي حضور دانش‌آموزان متعهد در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي متناسب با معيارهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي 6ـ تلاش در جهت رشد علمي اعضاي انجمن اسلامي. 7ـ همفكري و همكاري با مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و مديران مدارس به منظور نيل به اهداف مقدس نظام تعليم و تربيت اسلامي. 8ـ ايجاد ارتباط با كارشناسان و انديشمندان ودستگاه‌هاي ذي‌ربط فرهنگي و تربيتي به منظور استفاده از نقطه نظرات و جلب همكاري‌هاي ايشان با اين نهاد.

 

ماده 4) اركان:

1ـ نماينده مقام معظم رهبري، بالاترين مقام اتحاديه مي‌باشد و نظارت عاليه بر اين نهاد از طريق ايشان اعمال مي‌شود. 2ـ كنگره كه عالي‌ترين ركن تشكل دانش‌آموزي در اتحاديه است و متشكل از اعضاي منتخب انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان سراسر كشور مي‌باشد، هر دو سال يكبار تشكيل و ضمن استماع گزارش عملكرد دورة قبل، اعضاي شوراي مركزي را انتخاب مي‌كند. تبصره 1) تعيين صلاحيت نامزدهاي (كانديداها) شوراي مركزي و نظارت بر انتخابات اعضاي منتخب كنگره به عهدة 3 نفر اعضاي رديف‌هاي اول شوراي مركزي است. تبصره 2) سرپرست اتحاديه كه اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي شوراي مركزي را بر عهده دارد از سوي شوراي مركزي انتخاب و حكم وي توسط نمايندة مقام معظم رهبري و در غياب ايشان مرجعي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص مي‌كند، تنفيذ مي‌شود. تبصره 3) آيين‌نامه‌هاي داخلي و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي وظايف اتحاديه در چارچوب اين اساسنامه به تصويب شوراي مركزي اتحاديه خواهد رسيد. تبصره 4) مؤسسات و نشريات وابسته به اتحاديه بنا به ضرورت، تشكيل و به ثبت مي‌رسد و مقررات داخلي آنها در چارچوب قانون تابع آيين‌نامة مصوّب شوراي مركزي است.

 

ماده 5) به منظور هماهنگي هرچه بيشتر اتحاديه با وزارت آموزش و پرورش بويژه در مدارس و گسترش همكاري‌هاي بين اين دو سازمان، توافقنامه‌اي كه با امضاي وزير آموزش و پرورش و نمايندة مقام معظم رهبري رسيده باشد ملاك عمل است. بديهي است اين توافقنامه با عنايت به مفاد مندرج آن، نحوه و چگونگي فعاليت اتحاديه در مدارس را مشخص مي‌كند.

 

ماده 6)

اين اساسنامه كه داراي يك مقدمه، 6 ماده و 4 تبصره است در جلسة مورخ 6/4/74 شوراي مشترك به تصويب رسيد و در جلسة 355 مورخ 3/5/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد و تصويب شد.