ریاضی  
عدداول ، شمارنده اول و... توسط فرهام مرادی پناه
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
 
************************************************************************
فصل پنجم ریاضی ارائه  توسط محمدمستقیمی
فصل پنجم.pptx
 
 
************************************************************************
تاریخ هندسه ارائه  توسط امیرطاها بحیرائی
تاریخ هندسه.pptx
 
 
************************************************************************
فصل چهارم ارائه  توسط فرنود امام
بسم الله الرحمن الرحیم.pptx
 
 
************************************************************************
فصل پنجم ریاضی توسط امیرحسین اشناری
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
 
************************************************************************
فصل پنجم ریاضی توسط علیرضانیکنام
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
 
************************************************************************
فصل پنجم ریاضی توسط سیدمحمدعلی نوربخش بروجردیان
 
 
************************************************************************
     
 
قرآن   
ترجمه ای از صفحات قرآن کریم توسط علیرضا نیکنام
 
 
************************************************************************
 
     
 
ادبیات فارسی  
تدریس قید توسط امیرحسین احمدی ممتاز
************************************************************************
تدریس قالب های شعر توسط امیرحسین احمدی ممتاز
************************************************************************
تدریس متمم توسط محمدعرشیا عظیمی هشجین
************************************************************************
تدریس مسند توسط عرفان صالحی
************************************************************************
تدریس فعل اسنادی درس هشتم  توسط یاسین شهبازی خوشرو
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
************************************************************************
تدریس فعل اسنادی درس هشتم  توسط امیرحسین فقیه لطفی
************************************************************************
تدریس فعل اسنادی توسط محمدعرشیا عظیمی هشجین
************************************************************************
تدریس فعل اسنادی توسط محمدعرفان صاحبی عزیز
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
 
************************************************************************
تدریس متمم توسط محمدعرفان صاحبی عزیز
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
 
************************************************************************
 
 
     
 
علوم تجربی  
انجام آزمایش  توسط محمدعرشیا عظیمی هشجین
 
 
**********************************************************************
انجام آزمایش  توسط امیررضامحمدی
**********************************************************************
انجام آزمایش  توسط پارسابهزادی نیا
 
 
**********************************************************************
ساخت ساعت شنی  توسط یزدان عروجی
جهت مشاهده کلیپ اول اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده کلیپ دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
کاروفناوری  
ساخت رسانا سنج توسط محمدآرمین زرینی
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
 
************************************************************************